ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව - 2021 ඔක්තෝබර්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ගැටළු හා සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රගතිය විමසා බැලෙන ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් එච්.පී.සුමනසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.10.05 දින මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේදී පැවැත්විණි.

මේ සදහා දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් එක්වූ අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරු හා ගණකාධිකාරීවරුන් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙම සාකච්ඡාවට එක්විය.

මෙහිදී අදහස් දක්වමින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ප්‍රකාශකර සිටියේ 2022 වසර මුලදී එම වසරේ සංවර්ධන වැඩ සදහා මුදල් ලැබෙන බවත් ඊට ප්‍රථම ඒ සදහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු නිමකර තැබීමට කටයුතු කළයුතු බවයි.පරිසර අමාත්‍යාංශය මගින් ලංකාවේ පැළ තවාන් 650 ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනු ලබන බවත් එම පැළ තවාන් ආරම්භ කළ හැකි ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ හදුනාගෙන දන්වන ලෙස මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුණි.පරිපාලනයේදී ඇති වන ගැටළු පිළිබදව අවබෝධයෙන් වැඩකරන ලෙසත් අත් දැකීම් බහුල නිලධාරීන් ඉදිරියට පැමිණියයුතු බවත් එවැනි නිලධාරීන් අපිට මෙහි සිටීම වැදගත් බවත් එතුමා පෙන්වා දුණි.

තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අධීක්ෂණය කිරීමේ ප්‍රගතියත් ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල පරීක්ෂණය පිළිබදව අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජේ.එච්.එස්.ජයමහ මහතා විසින් කරණු පැහැදිලි කෙරිණි.ඉඩම් රාජකාරි හා සමෘද්ධි කටයුතු පිලිබදව අතිරේක දිස්ත්‍රික් (ඉඩම්) ලේකම් ලෙස කේ.පී.ජී.සුමිත් ශාන්ත මහතා විසින් දැනුවත් කිරීම් සිදුවිය.දැනට අවසන් ව්‍යාපෘති හා ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිත් ඉදිරියේදී සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන කටයුතු පිලිබදව දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂ එම්.බී.චන්ද්‍ර නිමල් මහතා විසින් පැහැදිලි කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයට පුහුණුව සදහා පමිණි නිලධාරීන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

(දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්‍රසාද්)

239953975 839621696734621 2421395983982515937 n   240126598 839623186734472 855207693511576796 n

240509113 839622180067906 292036090899568695 n   240532197 839621806734610 2907278373333691754 n

Provide training to the new administrative service officers recruited in the year 2021

A program to provide training to the new administrative service officers recruited in the year 2021 on an open basis for Sri Lankan Administrative Service in Hambantota district at Magam Ruhunupura Administrative Complex, District Secretary H. P. Started from the morning of 2021.10.04 under the patronage of Mr. Sumanasekara.
Seven (07) new officers have been attached to the Hambantota district for training like this. These officers are being provided the training required by the district and local administration during this time and are planned to receive 03 weeks training at the District Secretariat and 06 weeks training at the Divisional Secretariat.
Additional District Secretary J at the inauguration ceremony of this training. H. S. Jayamaha, K as Additional District (Land) Secretary. P. G. Sumith Shantha, Assistant District Secretary K. Chandima Niroshani, the gentlemen who are going to join.

The new officers also joined a protest program held at the Hambantota Collector's official house premises on 2021.10.05

(District Media Unit - Hambantota - H. B. Janaka Prasad)

239915429 839171053446352 8708699806292425114 n   240592570 839171410112983 4076453399046952495 n

241184049 839171606779630 2425611895340587331 n 

 239871984 839172410112883 2228557659689560902 n  241423645 839172523446205 6495121833534281272 n  240668911 839172250112899 8688145531241830490 n  240511113 839172666779524 1941571797976901360 n

අම්බලන්තෙට වාදුරුප්ප ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ ඇතිවූ ජල ගැලීම් තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා මෝය කට පුළුල් කිරීම

2021.10.04 දින ඇදහැලුණු වර්ෂාව සමඟ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාවැල්ල දකුණ ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ මාවැල්ල කලපුවෙහි ජලමට්ටම ඉහල යාම හේතුවෙන් ඇතිවූ ජල ගැලීම් තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකගේ උපදෙස් පරිදි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කළාප භාර නිලධාරී, තංගල්ල ආපදා සහන සේවා නිළධාරී, මාවැල්ල දකුණ ග්‍රාම නිළධාරී හා ආර්ථික සංවර්ධන නිළධාරී සමඟ එක්ව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාදුන් JCB යන්ත්‍රය ආධාරයෙන් මෝය කට පුළුල් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය කටයුතු කරන ලදී.   

1   2   3   4

5   6

 

Celebrate the World Children's Day - 2021

A program to celebrate World Children's Day today at Magam Ruhunupura Administrative Complex, Hambantota District Secretary H. P. It was held on 2021.10.01 in the morning under the patronage of Mr. Sumanasekara.

The commemoration program was held under the theme ′′ Children before anything ′′ and was organized by the Child Rights Promotion Officer of the District Secretariat. According to the health guidelines, a limited number of children in the children's societies were participated.

In conjunction with the programme ′′ Building a righteous country with no fire-with no womb the transplant jackfruit plants were also planted in the administration complex under the Rukrapana program. Also, those children were given jackfruit plants to plant in their homes, and there is a work order to protect them till 2024 Under A they have been given a tree growing card and also a monitoring method.

Additional District Secretary J for this occasion. H. S. Jayamaha, Additional District (Land) Secretary K. P. G. Sumith Shantha, Assistant District Secretary K. Chandima Niroshani, Administrative Officer W. W. A. Wee. A group including the gentlemen who are going to Niroshan gathered.


(District Media Unit - Hambantota - H. B. Janaka Prasad)

240184385 836856130344511 7591132237160153451 n   239925312 836856330344491 6603382258483895777 n

240675604 836857027011088 3070581037479964021 n   241252075 836858677010923 8170619480196919439 n

241507945 836857500344374 627891582089692157 n   240583027 836857857011005 2813614952518500230 n

240999835 836858290344295 5271044114127963926 n   240543364 836858013677656 6421207518892356800 n

241269192 836858203677637 5057939872288275270 n   241252075 836858677010923 8170619480196919439 n

240207567 836858920344232 16840697076755308 n   241193930 836858507010940 4618355448956790682 n

241352010 836858393677618 1747781373169301418 n

 

ළමා සමාඡ දරුවන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් "නිම්තෙර" සඟරාව දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් වෙත පිලිගැන්වීම

2021 විශ්ව ළමා දිනය නිමිති කරගෙන පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ලමා සමාඡ දරුවන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් "නිම්තෙර" සඟරාව දිස්ත්‍රික් ලමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි විසින් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමන් වෙත පිලිගන්වන ලද අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව සදහා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමිය සහ පරිපාලන නිලධාරි තුමන් සහභාගි විය.

නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන ලද සෑම දරුවකු වෙතම සඟරාවේ පිටපතක් ලබා දීම සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන් child fund sri lanka ආයතනය වෙත විශේෂ ස්තුතිය පිරිනමමි.

WhatsApp Image 2021 10 01 at 8.50.34 AM 1   240528919 836910447005746 5271502418991469818 n

WhatsApp Image 2021 10 01 at 8.50.35 AM     241094385 836908920339232 6498282146560593225 n   

As the new Additional District Secretary of Hambantota. H. S. Mr. Jayamaha (today) took over the work at the auspicious time of the morning on 2021.09.29
Maha Sangha Ratna Seth Pirith preached and blessed the new Additional District Secretary here. Who worked as Additional District Secretary. A. Mr. Jayamaha took over the work like this today for the post where Mr. Suneth Lochana was vacant from his transfer yesterday.

Kurunegala Dahanak from home Maha Vidyalaya. M. R. A. Mr. Jayamaha, who passed A / L from Kuliyapitiya Saranath Maha Vidyalaya after getting basic education from Eriyagolla Maha Vidyalaya, got a special degree in economics from Sri Jayawardanapura University and a post-degree in economics from Ruhuna University. Also received a diploma in Business Management from Polgolla Co-operative Institute.

He is in the grade 2003 Joined the Sri Lankan Administrative Service in the month of 09 Accordingly, he, who is appointed as the Assistant Divisional Secretary of Walasmulla, contributed a lot in bringing the Walasmulla Divisional Secretariat to the National Productivity Victory. 2010. He, who was appointed as the Divisional Secretary of Beliatta on 02.11, served there till 2017.05.23 and worked to get third place in Sri Lanka in the National Productivity Competition. After that, he was appointed as Okewella Divisional Secretary, worked there until he took over the new post today.

District Secretary H for the opportunity to accept this work. P. Sumanasekara, K as Additional District (Land) Secretary. P. G. Sumith Shantha, Assistant District Secretary K. Chandima Niroshani, Administrative Officer W. W. A. Wee. A group including the gentlemen who are going to Niroshan gathered.

(District Media Unit - Hambantota - H. B. Janaka Prasad)

241565547 835671513796306 7454050452151968694 n   240600555 835671847129606 9020596197380014084 n

241126726 835672033796254 2022848105320588640 n   241016723 835672310462893 8423259928627082649 n

240249736 835672517129539 1564254613250835987 n 1

 

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය හා පවතින ගැටළු නිරාකරණය සදහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාව

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය හා පවතින ගැටළු නිරාකරණය සදහා වූ විශේෂ සාකච්ඡාවක් තරුණ,ක්‍රීඩා හා සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍ය,ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.09.18 දින මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේදී පැවැත්විණි.


මෙහිදී බැංකු කළාප සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, හම්බන්තොට රෝහල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය,ටවර්හිල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය,මධ්‍ය පාන්තික හා අඩු ආදායම් මධ්‍ය පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘති, හම්බන්තොට පොල සදහා ඉඩම් වෙන් කිරීම,තංගල්ල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම හා දැනට දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනයවන නගර,බැල්ලගස්වැව පොල සංවර්ධනය කිරීම,ආදිය පිළිබදව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි.


මත්තල සේවා ප්‍රදේශ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිලිබදව සාකච්ඡා කිරීමේදී අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේ දැනට මත්තල දක්වා ඉදිකර ඇති අධිවේගී මාර්ගය ඉදිරියේදී ත්‍රිකුණාමලය ආරුගම්බ දක්වා ඉදිකිරීමට කටයුතු කරන බැවින් එම ව්‍යාපෘතියට බාධාවක් නොවන පරිදි එහි සැලසුම් අධ්‍යනය කර මත්තල සේවා ප්‍රදේශ සංවර්ධන කටයුතු සදහා වන ඉඩම් අත්පත් කරගැනිම ඇතුළු කටයුතු සිදු කිරීම වැදගත් බවයි.


මෙම අවස්ථාව සදහා අපනයන කළාප සංවර්ධන හා සිවිල් ගුවන්සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩි.වී.චානක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් රාජපක්ෂ,දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති, ප්‍රාදේශීය සභාවල සභාපතිවරු, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න,ජලසම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම,නිවාස හා ගොඩනැගිලි රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කීර්ති අබේසිරිවර්ධන,හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එච්.පී.සුමනසේකර යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.

(දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්‍රසාද්)

240036142 830289311001193 8560977334548946397 n   240591425 830288804334577 2941916227497336835 n

240125885 830289057667885 4053966532974833246 n   241306590 830289557667835 1518465686746885450 n

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නගර සංවර්ධන සැලසුම් පිලිබඳව මෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබද රැස්වීම

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නගර සංවර්ධන සැලසුම් පිලිබඳව මෙන්ම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සිදුවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති සමාලෝචනය පිළිබද රැස්වීමක් තරුණ හා ක්‍රීඩා සහ සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍ය,ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.09.18 දින මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේදී පැවැත්විණි.

(දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්‍රසාද්)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ කොම්පෝස් පොහොර නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම

හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගොන්නෝරුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගෙවතු වගාව සදහා කොම්පෝස් පොහොර නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ගොවි මහතෙකු වන ඩබ්ලිව්.චමින්ද ජයලත් මහතාගේ ගෙවත්ත නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා හම්බන්තොට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ සී.ඒ.සුනෙත් ලෝචන මහතා 2021.09.09 දින එක්විය.

ඒ සදහා ඔහු භාවිතා කර තිබුණේ පිදුරු,ගොම,ජපන් ජබර හා වැව් ආශ්‍රිත ශාඛ,කොළ රොඩු,වැනි දේ රැසක් භාවිතා කර බව මෙහිදී පැවසීය.ඉවත ලන ද්‍රව්‍ය හා දහයිදා පුච්චා ගන්නා දෑද යොදා ගෙන තමන්ගේ වත්ත සරු කර ගැනීමට මෙම කාබනික පොහොර භාවිතා කරන බව ඔහු පැවසීය. ගොන්නෝරුව තුළ සිදු කරනු ලබන කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය තව දුරටත් ඉහල නැන්වීමට රජය මගින් සිදු කරනු ලබන වැඩ සටහන් පිළිබදව මෙහිදී අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා පෙන්වා දුනි.

මෙම අවස්ථාව සදහා හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෞෂල්‍යා ගලප්පත්ති මහත්මිය,නියෝජ්‍ය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ එම්.කේ.ප්‍රදීප් කුමාර මහතා ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු එක්විය.
(දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්‍රසාද්)

241342931 823534558343335 3720350227478335791 n    241395160 823534448343346 21137126803139926 n

239625051 823534701676654 6066203667417540501 n     241287317 823534915009966 5056915538581675452 n

සෞභාග්‍යා සමෘද්ධි ගෙවතු සංවර්ධන වැඩසටහන (2021/22  මහ කන්නය) හම්බන්තොට සමාරම්භක වැඩසටහන
 
සෞභාග්‍යා සමෘද්ධි ගෙවතු සංවර්ධන වැඩසටහන (2021/22  මහ කන්නය) හම්බන්තොට සමාරම්භක වැඩසටහන 2021.09.09 දින පෙරවරුවේ ගොන්නෝරුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේදී පැවැත්විණි. 
හම්බන්තොට අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂ සී.ඒ.සුනෙත් ලෝචන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි කාර්යාලයත් හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ව සංවිධානය කර තිබුණි.සමෘද්ධි අරුණලු ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ගෙවතු සදහා පොල් පැළ හා බීජකට්ටල බෙදා දීමක්ද මෙහිදී සිදු කෙරිණි.මේ වැඩසටහන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව සීමිත පිරිසකගෙන් පැවැත්විණි. 
 
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමකින් අරුණලු ගෙවතු සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ ගෙවතු 75ක් සංවර්ධනයට කටයුතු යොදා ඇත.ඒ සදහා අවශ්‍ය බීජ හා අනෙක් පහසුකම් ලබා දීමටද කටයුතු යොදා ඇත.කාබනික පොහොර යොදා ගෙන මෙම වගා කටයුතු සිදු කලයුතුවේ. ඒ සදහා ගම තුලම කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකවේ.සියළු ප්‍රතිලාභීන් මෙයට දායකවීම තුලින් වස විස නැති ආහාර අනුභව කර අනාගතයේ නී රෝගී පරපුරක් බිහිවීම රටේ බලා පොරොත්තුව බව මෙහිදී අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා පැවසීය.
 
මෙම අවස්ථාව සදහා හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී නිහාල් මහතා, හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කෞෂල්‍යා ගලප්පත්ති මහත්මිය ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු එක්විය.
(දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්‍රසාද්)
 
WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.25.45 AM    WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.25.46 AM
 
WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.25.46 AM 1    WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.25.47 AM

සෞභාග්‍යා ​​දෙවන සාතියෙදි, ලක්‍ෂ 24 ක නිවසක් ඉදිකර ලාබදීම, තිස්ස උද්දකන්දර ග්‍රාම සේවා වසමේදි

WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.18.44 AM 1WhatsApp Image 2021 09 14 at 11.18.44 AM

n
 
හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ සුරියවැව ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මීගහජදුර ප්රදේශයේ ඉදිවීමට නියමිත ඉලෙක්ට්රොනික සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපයතුල ආරම්භ කිරීමට නියමිත ඊ-විස් (E-wis) ආයතනයේ නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය සඳහා යෝජිතවූ භූමිය නිරීක්ෂණයට තරුණ,ක්රීඩා හා සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ අධීක්ෂණ අමාත්ය,ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්යවසාය සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පසුගියදා එක්විය.
මෙහිදී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ “සුරියවැව ඉලෙක්ට්රොනික හා තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපය තුළ E-wis ආයතනයේ කර්මාන්තශාලාවක් ඉඳිකිරීමට නියමිත අතර එමගින් හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථාවන් හිමිවනවා වගේම රටට විදේශ විනිමය උත්පාදනය කිරීමටත් අවස්ථාව උදාවන බවත්. දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේ දිරිමත් කර අපනයන වැඩි කිරීමට ඇති අවස්ථා ගැන අපි රජයක් ලෙස දැඩි අවධානයෙන් පසුවන බවත්ය”.
මෙම අවස්ථාව සදහා හම්බන්තොට දිස්ත්රික් ලේකම් එච්.පී.සුමනසේකර , සුරියවැව ප්රාදේශීය ලේකම් දිලුම් දයාරත්න යන මහත්වරු ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු එක්විය.

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින මිනිස්බල හා රැකිරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන "රටට ණය නැති වැඩකරන පරපුරක්" වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සතිය ඔක්තෝබර් මස 04 සිට 10 දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වේ.

මෙම තරගය කොටස් දෙකක් යටතේ පැවැත්වේ.

1. පාසල් ළමුන් සඳහා පවත්වන තරග.

2. වැඩිහිටියන් සඳහා පවත්වන තරග.

මේ සඳහා ඔබට 2021.08.23 දින පෙ.ව. 8.00 සිට 2021.09.12 දින ප.ව 8.00 දක්වා අයදුම් කළ හැක.

අයදුම් කරන ආකාරය හා වැඩි විස්තර පහත "තරග තොරතුරු" සබැදිය මගි්න් ලබාගන්න.

WhatsApp Image 2021 08 30 at 7.44.11 PM

WhatsApp Image 2021 08 30 at 7.43.46 PM

 

හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මලල මෝදර කලපුවේ විශාල ජල කඳක් මලල මෝදර පිට ඇල ඔස්සේ බැස යාම හේතුවෙන් ධීවර පවුල් 600 කට අධික ප්‍රමාණයක්ගේ ජීවනෝපාය අවදානමට  ලක්ව ඇති බව වාර්ථාවීමත් සමග දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ උපදෙස් පරිදි වනජීවි නිළධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ JCB යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය රැදී තිබෙන අයුරින් කළපුවේ පිට ඇළ සකස් කිරීමට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිළධාරීන් කටයුතු කරන ලදී.

 IMG 20210701 WA0000IMG 20210701 WA0001IMG 20210701 WA0004IMG 20210701 WA0005IMG 20210701 WA0006IMG 20210701 WA0007IMG 20210701 WA0002 1

හම්බන්තොට නව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස එච්.පී.සුමනසේකර මහතා 2021.05.06 පෙරවරුවේ යෙදුණු සුභ මොහොතින් වැඩ භාර ගත්තේය. මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේදී මහා සංඝ රත්නය විසින් සෙත් පිරිත් දේශනා කරමින් ආශිර්වාද කිරීමක්ද සිදු කෙරිණි. පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු වන සුමනසේකර මහතා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉපිද කළුතර ධර්මපාල විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලබා කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් උසස් පෙළ සමත්ව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබා ගත්තේය. අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනයෙන් රාජ්‍ය කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධිය ලැබීය.
2000 වර්ෂයේදි පරිපාලන සේවයට එක්වෙන සුමනසේකර මහතා සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු ‍ ලෙස බලපිටිය හා බේරුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සේවය කෙරිණි. ඉන් පසුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙකු ලෙස කරන්දෙණිය, අගලවත්ත හා වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල සේවය කළේය. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම්, ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් යන තනතුරු හොබවා ඇති ඒ මහතා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ලෙසද කටයුතු කෙරිණි. එම කාලයේදිම විදේශ තානාපති සේවයේ කම්කරු උපදේශකවරයෙකු ලෙස ඕමාන් තානාපති කාර්යාලයේ සේවය කෙරිණි.පසුව මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස කටයුතු කර නව දිස්ත්‍රික් ලේකම් තනතුරේ රාජකාරි ආරම්භ කරන තෙක් වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙස රාජකාරි සිදු කෙරිණි. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතා විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පුරප්පාඩු වූ තනතුර සදහා සුමනසේකර මහතා මෙලෙස වැඩ භාර ගනු ලැබුවේ ය.
 
180473005 751919495504842 7282887821522097104 n180510217 751919775504814 4613226188028555738 n180573047 751920458838079 4148361516946717601 n180687181 751920908838034 5413398495123306850 n180803401 751920218838103 5820663775525625645 n181106239 751920642171394 6008584018340700944 n181574733 751920175504774 6498640817271508655 n182048815 751920965504695 376503129371817341 n182418406 751920048838120 4269797895273790390 n

පසුගිය දිනවල ඇදහැලුණු වර්ෂාව සමග වලව ගගෙහි ජල මට්ටම තරමක් ඉහල යාම හේතුවෙන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂගේ උපදෙස් පරිදි අම්බලන්තොට හා තවාළුවිල වාදුරුප්ප. ග්‍රාම නිළධාරී වසම්වල ජල ගැලීම වලක්වා ගැනීම සදහා2021.05.04 දින වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා දිස්ත්‍රික් ආපදා සහනසේවා නිළධාරී හා ගං මෝය ක්‍රියාකාරී කමිටුව එක්ව මෝය කට පුළුල් කර ජලය බැස්සවීමට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනකරණ ඒකකය කටයුතු කරන ලදී. 

IMG 20210504 WA0017IMG 20210504 WA0018IMG 20210504 WA0019IMG 20210504 WA0020IMG 20210504 WA0021IMG 20210504 WA0022IMG 20210504 WA0023IMG 20210504 WA0024IMG 20210504 WA0025IMG 20210504 WA0026IMG 20210504 WA0027IMG 20210504 WA0028IMG 20210504 WA0029

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තෙළුල්ල මධ්‍ය මහ විදුහලේ පාසල් ආරක්ෂක සැලැස්ම සැකසීම හා ආපදා සම්බන්ධයෙන් පාසල් දරුවන් හා ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021.04.21 දින හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිළධාරින් විසින් සිදු කරන ලදි.

IMG 20210421 WA0024 1IMG 20210421 WA0023 1IMG 20210421 WA0025 1IMG 20210421 WA0018 1IMG 20210421 WA0020 1IMG 20210421 WA0016 1IMG 20210421 WA0019 1IMG 20210421 WA0021 1IMG 20210421 WA0017 1

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තෙළුල්ල මධ්‍ය මහ විදුහලේ පාසල් ආරක්ෂක සැලැස්ම සැකසීම හා ආපදා සම්බන්ධයෙන් පාසල් දරුවන් හා ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2021.04.21 දින හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නිළධාරින් විසින් සිදු කරන ලදි.

IMG 20210421 WA0024 1IMG 20210421 WA0023 1IMG 20210421 WA0025 1IMG 20210421 WA0018 1IMG 20210421 WA0020 1IMG 20210421 WA0016 1IMG 20210421 WA0019 1IMG 20210421 WA0021 1IMG 20210421 WA0017 1

තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාගම ග්‍රාම  නිළධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ  කමිටු නායකයින් දැනුවත් කිරීම

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ  හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයාගේ  මගපෙන්වීම යටතේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාගම ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ ග්‍රාමීය කමිටු නායකින් සදහා ආපදා අවධානම් කළමනාකරණය පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හම්බන්තොට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මගින් සිදුකරන ලදි.ඒ සදහා තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහන සේවා නිළධාරි හා වසමේ ග්‍රාම නිළධාරි,ආර්ථික සංවර්ධන නිළධාරි,කෘෂිකර්ම පර්යේශන නිළධාරි සහභාගි විය.  

202141 1202141 2202141 3202141 3202141 4202141 5

තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පලටුපාන යුධ හමුදා කදවුරේ පැවැති ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන.
ආපදා කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච් කරුණාරත්න මහතාගේ හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ පුහුණුව හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අතරින් සිදුවිය හැකි ආපදා අවස්ථාවකදි ක්ෂනික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සුදානම්ව සිටින තිස්සමහාරාම පලටුපාන යුධ හමුදා කදවුරේ නිළධාරින් සදහා පුහුණුව හා දැනුවත් කිරීමේ වසටහනක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් 2021.03.30 වන දින පවත්වන ලදි. මෙම වැඩසටහන සදහා 12 වන සේනාංකයේ සේනාංකාධීපති මේජර් ජෙනරාල් ප්‍රසන්න රණවක,122 බල සේනාංකාධීපති බ්‍රිගේඩියර් ජානක පල්ලෙකුඹුර යන මහත්වරුන් හා යුධ හමුදා නිළධාරින්ගේ පූර්ණ සහයෝගය හා දායකත්වය හිමිවිය. දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිනන් කමාන්ඩර් දීපාල් ජයතිලක මහතා ඇතුලු ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ ගුවන් හමුදා නිළධාරින් පිරිසක් විසින් මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලදි.

 45678910

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහාකාර අධ්‍යක්ෂ තුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රාජ්‍ය නිලධාරින් සදහා ගිනි නිවාරණය සහ ගිනි අනතුරු වලක්වා ගැනීමේ වැඩසටහනක් වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදි හා වලස්මුල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ආපදාවන්ට ලක් විය හැකි ග්‍රාමනිළධාරි වසම් වල කමිටු නායකයින් හා තරුණ ප්‍රජාව සදහා ප්‍රථමාධාර සහ කඳවුරු කළමනාකරණ වැඩසටහනක් 2021.03.25 වන දින සිත්තම්ගල්ලෙන රජමහා විහාරස්ථානයේදි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මගින් පවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී.
 
 IMG 20210326 WA0014IMG 20210326 WA0015IMG 20210326 WA0016IMG 20210326 WA0017IMG 20210326 WA0020IMG 20210326 WA0021IMG 20210326 WA0022IMG 20210326 WA0023IMG 20210326 WA0024IMG 20210326 WA0025IMG 20210326 WA0027IMG 20210326 WA0028IMG 20210326 WA0029IMG 20210326 WA0030

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කෝන්වැලෑන ග්‍රාමසේවා වසමේ හා අන්දරගස්යාය යන ග්‍රාම නිළධාරී වසම් වල ආපදා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවීම 2021. 03.23 දින දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණය ඒකකයේ මගින් සිදුකරන ලදී.

UntitledUntitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled7Untitled8

වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රයේ  ගිනි නිවාරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ආපදා අවම කිරීමේ සහයක පුහුණුවන්නන් සඳහා ගිනි නිවාරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා වැඩසටහනක් 2021.03.22 වන දින වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රයේදී හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන ලදී.

 we 1we 2we 3we 6we 7we 8we 9we 11we 14we 15we 16

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම්

ආපදා කළමනාකරණ ම්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි සෑම මාස 3කට වර්ක් දිස්ත්‍රික්කය තුල පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරන කමිටු අතරින් 2021 හමබන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම සම්බන්ධීකරන කමිටු රැස්වීම අද දින පෙ.09.30 (2021.03.19) හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පරිපාලන සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත් විය.දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම ආපදා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ විංග් කමාන්ඩර් ප්‍රභාත් මොල්ලිගොඩ මහතා ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලදි. හම්බන්තොට මහනගරසභාවේ නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරියේ නියෝජිතයන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ඇතුළු දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයිගේ සහභාගීත්වයෙන් කමිටු රැස්වීම සාර්ථකව පැවැත් වු අතර දිස්ත්‍රික්කය තුල නොවිසිදුනු ආපදා කළමනාකරණය පිලිබද ගැටළු හා යෝජනා රැසක් මෙහිදි සාකච්චාවට බදුන් විය.

dcc 1dcc 2dcc 34dcc 5dcc 6dcc 7dcc 8dcc 9dcc 10dcc 11dcc 13

IMG 20210317 WA0066IMG 20210317 WA0056IMG 20210318 WA0009

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මේජර් ජෙනරල් එස්.රණසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි  අතරින් සිදුවිය හැකි හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදි ක්ෂණික ප්‍රථිචාර දැක්වීම සඳහා සුදානම්ව සිටින ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදා 12 වන සේනාංකයේ කාවන්තිස්සපුර සහ විතාරන්දෙනිය යුද හමුදා කඳවුරු වල නිළධාරින් සඳහා පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් 2021.03.17 වන දින කාවන්තිස්සපුර යුධ හමුදා කඳවුරේදී පවත්වනු ලැබීය. දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ විංග් කමාන්ඩර් ප්‍රභාත් මොල්ලිගොඩ මහතාගේ අධීක්ෂනය යටතේ පැවති මෙම වැඩසටහන සඳහා 12 වන සේනාංකයේ සේනාංකාධීපති මේජර් ජෙනරල් ප්‍රසන්න රණවක, 122 බල සේනාංකාධීපති බ්‍රිගේඩියර් ජානක පල්ලෙකුඹුර යන මහත්වරුන් හා යුධ හමුදා නිළධාරින්ගේ පුර්ණ සහය හා දායකත්වය හිමි විය. දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ලුතිනන් කමානඩර් දීපාල් ජයතිලක මහතා ඇතුලු ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකයේ ගුවන් හමුදා නිළධාරින් පිරිසක් විසින් මෙම වැඩසටහන පවත්වනු ලැබීය.

IMG 20210316 WA0007IMG 20210316 WA0008

IMG 20210316 WA0005IMG 20210316 WA0006

ලණුගම්වෙහෙර හ/ශ්‍රි රෝහණ කනිෂ්ඨ විදුහලේ 5 වසර සිසුන් ඉගෙන ලබන පංති කාමරයක වහලය අබලන් වීමෙන් 2021.03.14 දින උළු කැට කිහිපයක් පංති කාමරය තුලට කඩා වැටි තිබුණි.ඒ අනුව සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරනු පිනිස වාරි මාර්ග අමාත්‍ය හා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක,ස්වදේෂ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍ය තුමාගේ හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ උපදෙස් පරිදි වහලය කඩිනමින් පිලිසකර දෙන තුරු අනතුරුදායක පංති කාමරයෙන් සිසුන් ඉවත් කර සිසුන් සදහා පංති පැවැත්වීමට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් තාවකාලික කුඩාරමක් පාසල් භුමිය තුල ස්ථාපිත කරණ ලදි.

අති ගරු ජනාධිපති තුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට  අනුව  අඩු ආදායම් ලාභි පවුල් වල සාමාජික සාමාජිකාවන් 100,000ක් සදහා වෘත්තිය පුහුණුව ලාබාදීමේ ජාතික වැඩසටහනෙහි පලමු අදියර යටතේ න්‍යායික දැනුම ලබා දිමෙන් පසු ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදිම සදහා ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ සහයකයින්හට පුහුණු පත්විම් ලිපි ලබාදීමේ දිස්ත්‍රික් උත්සවය 2021.03.04  දින දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුස්තකාල ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ පවත්වන ලදී.

 

312

546

අවධානයට COVID-19 VIRUS (කොරෝනා)

 

video

 

 

 

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු ඔබට මාරාන්තික කොරෝනා වෛරසය සීග්‍රයෙන් පැතිර යන සමයක කිසිදු ඉඩක් හෝ අවස්ථාවක් නිවාඩු ලබා දීමක් සිදු නොවේ. එයට හේතුව ලෙස මුළුමහත් සමාජ ආර්ථිකයම රාජ්‍ය අංශයේ මැදිහත් වීම තුළ පවතින නිසාය.

මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය නිසා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් විශ්වීය අපදා තත්වයක් දක්වා පෙන්වා දීම හා හදිසි තත්වයක් ලෙස නමි කොට ඇත.

ලෝක ආර්ථිකය විශාල වශයෙන් කඩා වැටීමකට ලක්ව ඇත. විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකය හිමි චීනය මේ වනවිට දරුණු ලෙස ආර්ථික අර්බුදයට ලක්ව ඇත්තේ කොරෝනා වෛරසය නිසාය. චීනයේ වුහාන් ප්‍රාන්තයේ 2020 ජනවාරි මස ඇති වූ මෙම වෛරස් තත්වය අදවන විට ලෝකයේ විශාල රටවල් ප්‍රමාණයකට ව්‍යාප්ත වී හමාරය.

 පහත පින්තූරයෙන් සදහන් වනුයේ දැනට ලෝකයේ කොරෝනා වෛරසය පැතිර ඇති රටවල් හා එම රටවල සංඛ්‍යාවයි.

       Untitled

රටවල් 127 ක ව්‍යාප්ත වී ඇත. වර්තමාන රෝගී සංඛ්‍යාව 134804.  මරණ සංඛ්‍යාව 4984 කි.

මේ මගින් වැදගත් පනිවුඩයක් ලැබෙයි. එනම් මෙය සීගුයෙන් පැතිරී යන මාරන්තික වෛරසයකි.

රාජ්‍ය අංශයේ සේවය කරන අප සියලු දෙනාම පොදු මහජනතාව ගැවසෙන ස්තානවලත් ගනුදෙනුත් නිරන්තරයෙන් සිදුවේ. ඒ තුළ මෙම වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් ඇති බව පැහැදිලිය.

පහත සදහන් පරිදි පොදුවේ අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයන් තුළින් මෙම ‌වෛරසය මනාව පාලනය කරගනිමින් එය අප රටින් තුරන් කර දැමිය හැකිය.

කොරොනා වෛරසය ප්‍රමාණයෙන් විශාල වන අතර සෛලයක විශ්කම්බය මයික්‍රෝ 400-500 ක් වේ.

01 ඔනෑම සාමාන්‍ය මුහුණු ආවරණයක් වෛරසය ඇතුල් වීම වලක්වාලයි.

02 වෛරසය වාතය නොරැදෙන අතර පොලොවට පතිත වන බැවින් එය වාතය මගින් සම්ප්‍රේෂණය නොවේ.

03 කොරෝනා වෛරසය ලෝහ මතුපිටක් මත වැටුන විට එහි ජීව කාලය පැය 12 කි. එබැවින් සබන් හා ජලය මගින් අත් සේදීම ප්‍රමාණවත් වේ.

04  කොරෝනා වෛරසය රෙදි මත වැටුනු විට ජීව කාලය පැය 9 කි. එබැවින් ඇදුම් සේදීම හෝ පැය දෙකක් හිරුට නිරාවරනය වීම මගින් විනාශ කළ හැකිය.

05 වෛරසය අත්ලේ තැවරුණු විට ජීව කාලය මිනිත්තු 10කි. එබැවින් ඇල් කොහොල් මගින් විෂබීජහරණය කළ හැකිය.

06 වෛරසය අංශක 26-27 උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය වුවහොත් එහි ජීව කාලය අවසන් වේ.

07 උණු වතුර සහ හිරැ එලියට නිරාවරනය වීමෙන් වෛරසය වියැකී යයි.

08 අයිස්ක්‍රීම් හා සීතල ආහාරවලින් ඈත්ව සිටීම ඉතාමත් හොදය.

09 උණුසුම් හා ලුණු වතුරේ දැමු සුදු ළුණු මගින් විෂබජ විනාශ වන බැවින් වෛරසය පෙනහලු වලට කාන්දු වීම වලකාලවයි.

පහත සදහන් රෝග ලක්ෂණ කොරෝනි වෛරසයේ බව මතකයේ තබා ගත යුතුය.

  1. 01. නාසයේ අධික තදබදය
  2. 02. නිව්මෝනියාව සමග අධික උණ සහ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා
  3. 03. නාසය තුළින් දියර ගැලීමක් සිදු නොවේ
  4. 04. වියලි කැස්ස ඇති වේ
  5. 05. නාසික තරල හා එකාබද්ද වී හුස්ම හිර වී පෙනහලු තුළ නිව්මෝනියාව ඇති වේ
  6. 06. මුලින්ම උගුරට ආසාදනය වී උගුරේ වියලි ගතිය දින 3,4 ක් පවතියි.

මාරාන්තික කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වීම වැලැක් වීමට ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග හා කොරෝනා  වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීමට ගත යුතු පියවර

01 නිතර හොදින් සබන් දා අත් සේදීම

02 කැස්ස සහ කිවිසුම් ඇති විට ටිෂු කඩදාසියක් භාවිතා කිරීම

03 පාවිච්චියෙන් පසු ටිෂු කඩදාසිය විසිකොට  සබන් දා අත් සේදීම

04 නොසේදු දෑත් මගින් මුහුණ ස්පර්ශ නොකිරීම

05 ආසාදිතයින් සමීපයට නොයෑම

06 පොදු ජනතාව ගැවසෙන ස්ථාන වල ගැවසීමෙන් වැලකීම

 කොරොනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හුදෙක්ම සීත කලාපීය රටවල සිදුවන අතර ඒසේ ව්‍යාප්තිය වන්නේ එම බැක්ටීරීයාව සීත දේශගුණය සදග ආග්‍රහණය වී වර්ධනය වී යාමයි

අධික හිරු එලිය නිසා මෙම වෛරසය අකර්මණ්‍ය වී යාම සිදු වනු ඇතග ඌෂ්ණ අධික ආහාර උණු කළ වතුර පානය කිරීම මගින් වෛරසය වර්ධනය වීම අඩාල වී වියැකී යයි.

නමුත් ශ්‍රී ලංකාව වැනි කුඩා ආර්ථිකයක් පැවතින රටක කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවනු ඇත. දැනටමත් කොරෝනා වෛරසය ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට ආසාදනය වී ඇති අතර මෙම තත්වය මෙතනින් නතර නොවුනහොත් අධික ජන කොට්ඨාශයකට මාරාන්තික කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වීම වැලැක්වීම නතර කළ නොහැකිය.

Screenshot 1Screenshot 2Screenshot 3Screenshot 4

 

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතා 2020.03.02 දින පෙරවරුවේ යෙදුන සුභ මොහොතින් රාජකාරි ආරම්භ කෙරිණි.පරිපාලන සේවයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන .කරුණාරත්න මහතා මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මැද රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සිදුවිය.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හග්ගල ප්‍රදේශයේ උපන් එතුමා හග්ගල විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබ උසස් අධ්‍යාපනය සදහා නුවරඑළිය ගාමිණී මහා විද්‍යාලයට ඇතුලත්ව වානිජ අංශයෙන් උසස් පෙළ සමත්විය. අනතුරුව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලත්ව වානිජවේදී උපාධිය සමත්ව ප්‍රජා සංවර්ධනය පිලිබද පශ්චාත් උපාධියද ලබා ගත්තේය.ඉන් පසුව බැංකු කළමනාකරුවෙකු ලෙසත් භාරකාර අරමුදලේ සංවර්ධන කලමනාකරු ලෙසත් සමුපකාර කළමනාකරණය පිලිබද ආයතනයේ උපදේශකවයකු ලෙසත් රාජකාරි කලේය.
1992 වසරේ පරිපාලන සේවා විභාගය සමත්වන කරුණාරත්න මහතා මහවිලච්චියේදී පරිපාලන සේවා පුහුණු කටයුතු සිදු කලේය.ඉන් පසුව කළුතර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් ලෙස පත්වීම් ලැබ කටයුතු කෙරිණි. පසුව අම්බලන්ගොඩ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙසත් බස්නාහිර පලාත් සභාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හා කළුතර සමූපකාර කොමසාරිස් ලෙසත් තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර අංශයේ සහකාර ලේකම් ලෙසත් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් කටයුතු කලේය.කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පලමුවන සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙසද රාජකාරි සිදු කරන එතුමා පසුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පාලක ලෙසත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කටයුතු කලේය.
එම කාලයේදී සමුපකාර ව්‍යාපාරය ගොඩනැන්වීම සදහා සුවිශේෂී රාජකාරි කොටසකු ඉටු කෙරුණී පසුව වෙළද අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසත් සමාජ සේවා හා සමාජ සුභ සාධන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසත් රාජකාරි කරන අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස පත්විය.2016.02.25 වැනිදා සිට 2018.03.12 වන තෙක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කල කරුණාරත්න මහතා ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත්විය.පසුව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස පත්වීමෙන් පුරප්පාඩුව පැවති දිස්ත්‍රික් ලේකම් තනතුර සදහාය ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතා අද වැඩ භාර ගත්තේ.
මෙම අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සී.ඒ.සුනෙත් ලෝචන,දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු,දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂ එම්.බී.චන්ද්‍ර නිමල්,ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ඩබ්ලව්.ජී.එන්.අබේවික්‍රම,අභන්තර විගණක කේ.සුමනදාස,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශශිනි වසන්තා ජයනෙත්ති යව මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.

66145190 579161349274844 5622460649750659072 n

ලෝක පරිසර දිනයට සමගාමීව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන රුක්රෝපණ වැඩසටහන ලුණුගම්වෙහෙර වීරවිල් ආර සරුකෙත ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමණාකරන මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය.”තිරසර වන කළමණාකරනය තුළින් වායු දූෂණය අවම කරමු”යන තේමාව යටතේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාව එක්ව මෙය සංවිධානය කෙරිණි.
ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති රසික දිනේෂ් මැතිතුමා හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම රුක්රෝපණ වැඩ සටහනේදී එම භූමිය තුළ අඹ පැළ පමණක් සිටුවීම විශේෂත්වයකි.පැමිණ සිටි සියලු ආරාධිත අමුත්තන් හා ලුණුගම්වෙහෙර අභයපුර විද්‍යාලයේ පරිසර නියමු භට කණ්ඩායමේ දරුදැරියන් විසින්ද පැළ සිටුවීම සිදු කෙරිණි.
අනතුරුව මෙවැනි රුක්රෝපණය තුලින් මිනිසාට සිදුවන යහපත සහ වනාන්තර විනාශය තුලින් වන විපාක පිළිබදව මෙහී පැවැති උත්සව සභාවේදී කථිකයින් විසින් දැනුවත් කිරීම් සිදු කෙරිණි.
මෙම අවස්ථාව සදහා ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරු, ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයි.එල්.වික්‍රමනායක,හම්බන්තොට පලාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් රුවන් කන්නංගර, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂ එන්.ජී.කේ.සමරතුංග, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ප්‍රදීප් පරණගම,යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.

awrudu 2019new

දිණකර උදානය - 2019

බක් මහේ අසිරියෙන්

සිරිලකම එකලු කළ

මේ සුභ හෝරාව

එකමුතුව සමරන්න

 

බක් මහේ

විසිහයක් වූ කිවිදින

පරිපාලනයේ මහගෙදරට

රොද බැඳ ගන්නා ලෙසට

ඔබටයි මේ කෙරෙන

සුහද ඇරයුම !

අතිගරු ජනාධිපතිතමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම යටතේ ක්‍රියාත්මක මතින් නිදහස් රටක් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව 2019.04.03 දින බක්මහ දිව්රුම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේද පැවැත්විණි.
කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පැවැති ප්‍රධාන උත්සවයට සමගාමීව මෙය පැවැත්විණි. පලමුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා විසින් ජාතික කොඩිය ඔසවා වැඩ සටහන ආරම්භ කෙරිණි.අනතුරුව සියලු දෙනාම ජාතික ගීය ගායනා කර බක්මහ දිවුරුම කියවීම සිදු විය.
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින් හදුන්වාදී ඇති තේමා ගීතයට සවන්දී දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ කතාවෙන් වැඩ සටහන අවසන් කෙරිණි.

 

n

n3

gg

10 වන යොවුන් පුරය හම්බන්තොට වීරවිල පශු සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සූදානම්...

 

10 වන යොවුන් පුරය හම්බන්තොට වීරවිල පශු සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේවන විට සිදුකරමින් පවතී.

මාර්තු 27 සිට 31 දක්වා පැවැත්වෙන මෙම යොවුන් පුරයට ලංකාවේ දස දෙසින්ම තරුණ තරුණියන් සහභාගිවීමට නියමිතය.

1984 වසරේදී එවකට යෞවන කටයුතු හා රැකී රක්ෂා කටයුතු අමාත්‍ය වරයාව සිටි වත්මන් අගමැති ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව යොවුන් පුරය ආරම්භවිය.ඒ අනුව පලමු යොවුන් පුරය එම වර්ෂයේදීම පොලොන්නරුවෙන් ඇරඹිණි.ඉන් පසුව කුලියාපිටිය,මාතලේ,අනුරාධපුරය,බණ්ඩාරවෙල,ගිරාදුරුකෝට්ටේ යන ප්‍රදේශ වලදී 1988 වසර දක්වා ක්‍රියාත්මක විය.ඉන්පසුව විවිධ හේතූන් නිසා අකර්මන්‍ය වූ යොවුන්පුර වැඩසටහන නැවත 2016 වසරේදී මාතලේ සීගිරිය ප්‍රදේශයේදී ආරම්භ විය. ඒසදහා තරුණ තරුණයින් පන්දහසක් (5000) සහභාගිවුණි.

2017 වසරේදී හයදහසකගේ සහභාගිත්වයෙන් ත්‍රිකුණාමලයේදීද 2018 වසරේදී කුරුණෑගල නිකවැරටිය පශුසම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදී තරුණ තරුණයින් හත්දහසකගේ සහභාගිත්වයෙන් සාර්ථකව නිමාවට පත්විය.මෙම යොවුන් පුරවලින් ලද අත්දැකීම් හා පන්නරය මුල්කර ගනිමින් 2019 වසරේදී හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගෙන වීරවිල පශු සම්පත් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේදි 10 වන යොවුන් පුරය පැවැත්වීමට සියල්ල සූදානම් කර ඇත.

මෙම යොවුන්පුරය සදහා යෞවන සමාජ සාමාජික සාමාජිකාවන් 6900ක්ද විදේශ තරුණ තරුණියන් 100ක්දයෞවන තිළිණලාභීන් සහ අපේක්ෂකයින් 100ක්,බාලදක්ෂයින් 250ක්,බාලදක්ෂිකාවන් 100ක්,ශිෂ්‍යභට බලකාය 100ක්ද කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ 100ක්,ශිෂ්‍ය පාර්ලිමේන්තු හා ශිෂ්‍යනායක 100ක්,වෘත්තීය පුහුණුලාභීන් 500ක්ද වශයෙන් 8300 ක පිරිසක් මෙම යොවුන්පුරට සහභාගිවීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.දකුණු ආසියාවේ විශාලතම තරුණ ජාලය පිහිටා ඇත්තේ තරුණසේවා සභාව සතුවයි එහි එක් අංශක් ලෙස මෙම යොවුන් පුර වැඩසටහන පෙන්වා දිය හැක.යොවුන් පුරය හරහා තරුණ තරුණියන්ට නායකත්වය පිළිබදව අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් තම පෞරුෂ වර්ධනය ක්‍රීඩා සංස්කෘතික හා කලා අධ්‍යාපනික ව්‍යවසායකත්ව හා රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සදහා වූවැඩසටහන් රාශියක් නිර්මාණය කොට ඇත.

මෙමවර යොවුන් පුරයේ අරමුණ වන්නේ ජාතික සංහිදියාව හා සම්මුතිවාදය පිළිබද අවබෝධයක් අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම,අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය වර්ධනයට උපකාරී වන ලෙසින් අධ්‍යාපනික, ක්‍රීඩා,සංස්කෘතික ,හා විනෝද වැඩසටහන් සාමුහිකත්වයෙන් සහ සහජීවනයෙන් යෙදීමට අවස්ථාව ලබා දීම,තරුණ සංවර්ධනයේදි තොරතුරු තාක්ෂණය,මාධ්‍ය භාවිතය පුළුල් කිරිම,ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ සංවර්ධනය පිළිබද තරුණ තරුණියන් අතර සංවාද ඇතිකිරිම තුළින් තරුණ අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීම.,මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩ සටහනෙහි නියමුවන් ලෙස කටයුතු කිරීමට මෙම කදවුරු වැසියන් සූදානම් කිරිම.,ග්‍රාමීය සංවර්ධන කටයුතු වලදි තරුණ තරුණියන් සහභගි කරවා ගැනිම ද වේ.

මෙම යොවුන් පුරයේදී ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් රාශියක් ඇත. අධ්‍යාපනික හා තාක්ෂණික වැඩ සටහන් ,තොරතුරු තාක්ෂණය,නායකත්ව පුහුණු හා පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය,ක්‍රීඩා වැඩසටහන්,සංස්කෘතික තරග,යොවුන්පුර කුමරා සහ කුමරිය තේරීම,සංගීත රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන්, ශ්‍රමදාන හා ගවේෂණාත්මක සහ පැළ සිටුවීමේ වැඩ සටහන් ,ව්‍යවසායකත්ව හා මාර්ගෝපදේශන හා උපදේශන වැඩ සටහන්,මාධ්‍ය වැඩසටහන් හා මාධ්‍ය ප්‍රදර්ශන කලාපය යන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මෙම යොවුන්පුරය පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ මූලික මාධ්‍ය හමුවක් වීරවිල යොවුන්පුර භූමියේදී පැවැත්විණි.මේ සදහා ජාතික තරුණසේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන) ජගත් අධිකාරි,නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් ලියනගේ,සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය )තිලක් පනාපිටිය,මෙම යොවුන්පුරයේ පුරපති සසංක බදුගේ යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.

w6

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කව එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද වොලිබෝල් තරගයක් මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්නයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.

කාන්තා සහ පිරිමි වශයෙන් අංශ දෙකක් යටතේ තරග පැවතිණි.කාන්තා අවසාන තරගය සදහා සැළලිහිණි හා සුරදූතියෝ යන කණ්ඩායම් දෙක තරග වැදුණු අතර ඉන් සුරදූතියෝ කණ්ඩායම ජයග්‍රහනය කෙරිණි.පිරිමි අවසන් තරගය සදහා ග්‍රැලියේටර්ස් හා සුපර් සික්ස් කණ්ඩායම් තරග වැදුණු අතර ග්‍රැලියේටර්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කෙරිණි.

 මෙම ජයග්‍රහණය කරන ලද කණ්ඩායම් සදහා ජය සංකේත ප්‍රධානය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතාගේ අතින් සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාව සදහා සහකාර  දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශශිනි වසන්තා ජයනෙත්ති මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.

ausi

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය මඟින් පිරිනමනු ලබන පශ්චාත් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම.

 ඕස්ට්‍රේලියානු රජය මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ පශ්චාත් උපාධි මට්ටමේ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

02) මෙම ශිෂ්‍යත්ව රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන ආයතන හා පෞද්ගලික ආයතන වල සේවයේ කරනු ලබන නිලධාරීන් සඳහා ලබා දෙනු ලබන අතර එම ශිෂ්‍යත්ව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පහත සඳහන් පරිදි පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

  • දිනය            -            2019 මාර්තු 18             
  • වේලව            -            පෙ.ව. 10.00    
  • ස්ථානය -           දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාව

03) ඉහත දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ඔබ ආයතනයේ/ අංශයේ මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන නිලධාරීන් සහභාගී කරවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. තවද මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.australiaawardssrilanka.org යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවීසීමෙන් ලබා ගත හැකි අතර

එම නිලධාරීන්ගේ පැමිණීම 2019.03.15 වන දිනට පෙර australiaawardssrilanka මෙම යොමුවට ගොස් තහවුරු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

50257022 486952608495719 2721774788983914496 n52596008 507220439802269 2757374020553801728 n

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරණ ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහනේ දකුණු පළාත් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.02.21 දින පෙ.ව.10.00ට මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගාල්ල,මාතර,හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රගතිය විමසා සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහනේ ප්‍රජාපාලිත ගම්මානයක්වන ජූල්පල්ලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සංචාරය කර ගැටලු සොයා බැලීමට නියමිතය.
මෙම අවස්ථාව සදහා දකුණු පලාත නියෝජනය කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු හා පලාත් සභා මැති ඇතිවරුන්, දකුණු පලාත් ආණ්ඩුකාරතුමා, ගාල්ල,මාතර,හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු,ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂවරු,ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු. දකුණු පලාත් ප්‍රධාන ලේම්තුමා ඇතුලු පලාත් සභා නිලධාරින්,ඇතුලු පිරිසක් සහභාගිවීමට නියමිතය.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ බන්දුල හරිශ්චන්දර මහතා සහභාගිවන "සිහින සිත්තම " ගුවන් විදුලි වැඩ සටහන 2019.01.04 සිකුරාදා ප.ව.7-8 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රුහුණු සේවයෙන් බලා පො රොත්තු වන්න.

49115874 478897865967860 8114944881606000640 n

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2019 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කිරීම අද දින (01) පෙරවරුවේ 8.30ට ජාතික ගීය ගායනා කර රාජ්‍ය සේවා දිවුරුම ලබා දීමෙන් සිදුවිය. මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේ සියලු නිලධාරීන්ද මේ අවස්ථාවට එක්විය.
අනතුරුව මහා සංඝ රත්නය විසින් සෙත් පිරිත් දේශනා කර සියලු දෙනාට ආශිර්වාද කෙරිණි.සියලු දෙනා එක්ව කිරි බත් අනුභව කිරීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ නව අවුරුදු සුභ පැතුම් එක් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්විය.

b1

b2

b3

b4

b6

ආබාධිත සහිත තැනැත්තන් සඳහා ජාත්‍යන්තර දිනය නිමිත්තෙන් සමාජ සේවා අමාත්‍යංශය හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සේවා අංශයත් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලත් එක්ව සංවිධානය කරන කළ ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සවිබල ගැන්වීම සහ අන්තර්කරණය හා සමානාත්මතාවය තහවුරු කෙරෙන වැඩසටහනක් මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලනසංකීර්ණයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදදී පැවැත්විණි.මෙහිදී දිස්ත්‍රික්කයේ සිටින ආබාධිත දරුදැරියන්ගේ කලා කුසලතා එලිදැක්වීමක්ද සිදුවිය.

2017 වසරේ පැවති පාසල් කඩයිම් මඟින් උසස් ලෙස සමත් වූ ආබාධ සහිත ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ත්‍යාග හා සහතික පත් ලබා දීම ද මෙහි දී සිදුකෙරිණි. ඒ අනුව 2018 පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ඉහළම ලකුණු ලබාගත් සහ2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් උසස් ලෙස සමත් වූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ත්‍යාග හා සහතික පත් ලබා දීම සිදු කෙරිණි
මෙම වැඩසටහන තුළින් ආබාධිත තැනැත්තන්ගේ සුවිශේෂී දක්ෂතා සඳහා ඇගයීම් කිරීම සඳහා ත්‍යාග සහතික පත් හා මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීම ද සිදු කෙරිණි.දිස්ත්‍රිකයෙන් 1වන ස්ථානය දිනාගත් තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඪාශයේ නර්ථන කණ්ඩායමට සහ 2 වන ස්ථානය දිනාගත්සූරියවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නර්ථන කණ්ඩායමට විෙශ්ෂ ත්‍යාගයන් ප්‍රධානය කෙරිණි
මෙම අවස්ථාවට හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර , හා හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඊ.කේ.ඒසුනීතා,දිස්ත්‍රික් දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ එන්.ජී.ජේ.පී රෝහිත නියෝජ්‍ය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ ජී.අමරසේන,යන මහත්ම මහත්මීන් හා දිස්ත්‍රික් සමාජ සේවා නිලධාරී සහ ප්‍රා දේශීය සමාජ සේවා නිලධාරීන් , ආබාධිත දරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

47421390 464219594102354 3189419529776136192 n

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස කටයුතු කල එච්.තිලකවර්ධන මහතා 2018.12.07 දින රාජ්‍ය සේවයෙන් විශ්‍රාමයයි.1980 වසරේදී වාරිමාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනියම් කම්කරුවෙකු ලෙස රාජ්‍ය සේවය ආරම්භ කර අනතුරුව අනියම් වැඩ පරීක්ෂක වරයෙකුලෙසද කටයුතු කෙරිණි.1980 වසරේදීම මධ්‍ය ලිපිකරු විභාගය සමත්ව කටුවන ප්‍රාදේශීය උපදිසාපති කාර්යාලයේ ලිපිකරුවකු ලෙස කටයුතු කෙරිණ.ඉන්පසු පරිපාලන නිලධාරියෙකු ලෙස ඕකේවෙල ප්‍රාදේශීය උපදිසාපති කාර්යාලයේද රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය,රෙජිස්ට්‍රාල් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව,ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය කොළඹ,දකුණු පලාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,සූරියවැව,හක්මණ හා ඕකේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්වල සේවය කෙරිණ.
අගුණුකොළපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කර පරිපාලන සේවයේ සීමිත තරග විභාගයට පෙනීසිට ඉන් සමත්ව පරිපාලන සේවයට එක්ව කටුවන,වලස්මුල්ල,වීරකැටිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස කටයුතු කර අනතුරුව අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස සේවය කළ අතර විශ්‍රාම යනවිට අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කෙරිණි.
වලස්මුල්ල මුරුතවෙල ගමෙහි ඉපිද මුරුතවෙල කනිටු විදුහලෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබ වලස්මුල්ල මහ විදුහලින් උසස් පෙළ සමත්ව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යායලයෙන් උපාධිය ලැබඅනතුරුව රාජ්‍ය පරිපාලනය,කාර්යාල කළමණාකරණය,පලාත් පාලනය,සමාජ වැඩ යන විෂයන් පිළිබදව ඩිප්ලෝමා ලැබ ඇත.නීතිය පිළිබද බාහිර සිසුවෙකු ලෙස කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වසරක අධ්‍යයනයක්ද කර ඇත.වසර 20ක් පලපුරුදු පුහුණුකරුවෙකු ලෙස ආයතන සංග්‍රහය,මුදල් රෙගුලාසි,විනය කාර්ය පටිපාටිය,කාර්යාල කළමණාකරණය,කාර්යාල ක්‍රම,බුද්ධි පරීක්ෂණ වැනි විෂයන් තුල දේශන පවත්වා ඇත.වසර 15ක සිට විනය පරීක්ෂණ නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ලබාදීම,නෝනගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හෙළ බොජුන් හලක් ලබාදීම ඇතුලු වැඩ රාශියක් එතුමාගේ කාලයේදී සිදු කෙරිණ.රාජ්‍ය සේවයේ අලුත් ක්‍රමවේද ඔස්සේ ජනතා සේවා රාශියක් මෙම කාලයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිලක වර්ධන මහතා කටයුතු කලේය.
(,දිස්ත්රිතක් මාධ්යම ඒකකය -.එච.බී ජනක ප්රදසාද් )

2018 වප් මගුල් උත්සවය තිස්සමහාරාම සදගිරිගොඩ වෙල්යායේදී

98101112

2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේදී ආරම්භ විය..

45200379 446401115884202 5136463595307008000 n45221886 446399275884386 208169875061866496 n45353128 446400359217611 777683268655906816 n

2018 සාහිත්‍යය කලා මහෝත්සවයේදී සම්මාන සහතික ප්‍රධානය සිදුකල අවස්ථාවක්

123

සාහිත්‍ය මහෝත්සවයේ ප්‍රදර්ශන කුටි දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා නරඔමින්

567

 

At the end of the ten day training programme for Public Management Assistants' (class 1). The certificates for participants were issued by the Government Agent of Hambantota District...

43346220 705642853117872 8765647596774490112 n

43339943 705642793117878 4530593518300692480 n

43342710 705643216451169 5925021128450899968 n