Screenshot 1Screenshot 2Screenshot 3Screenshot 4

 

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතා 2020.03.02 දින පෙරවරුවේ යෙදුන සුභ මොහොතින් රාජකාරි ආරම්භ කෙරිණි.පරිපාලන සේවයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන .කරුණාරත්න මහතා මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මැද රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සිදුවිය.
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හග්ගල ප්‍රදේශයේ උපන් එතුමා හග්ගල විද්‍යාලයෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලැබ උසස් අධ්‍යාපනය සදහා නුවරඑළිය ගාමිණී මහා විද්‍යාලයට ඇතුලත්ව වානිජ අංශයෙන් උසස් පෙළ සමත්විය. අනතුරුව කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුලත්ව වානිජවේදී උපාධිය සමත්ව ප්‍රජා සංවර්ධනය පිලිබද පශ්චාත් උපාධියද ලබා ගත්තේය.ඉන් පසුව බැංකු කළමනාකරුවෙකු ලෙසත් භාරකාර අරමුදලේ සංවර්ධන කලමනාකරු ලෙසත් සමුපකාර කළමනාකරණය පිලිබද ආයතනයේ උපදේශකවයකු ලෙසත් රාජකාරි කලේය.
1992 වසරේ පරිපාලන සේවා විභාගය සමත්වන කරුණාරත්න මහතා මහවිලච්චියේදී පරිපාලන සේවා පුහුණු කටයුතු සිදු කලේය.ඉන් පසුව කළුතර සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් ලෙස පත්වීම් ලැබ කටයුතු කෙරිණි. පසුව අම්බලන්ගොඩ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙසත් බස්නාහිර පලාත් සභාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හා කළුතර සමූපකාර කොමසාරිස් ලෙසත් තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර අංශයේ සහකාර ලේකම් ලෙසත් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ලෙසත් කටයුතු කලේය.කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පලමුවන සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙසද රාජකාරි සිදු කරන එතුමා පසුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පාලක ලෙසත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් කටයුතු කලේය.
එම කාලයේදී සමුපකාර ව්‍යාපාරය ගොඩනැන්වීම සදහා සුවිශේෂී රාජකාරි කොටසකු ඉටු කෙරුණී පසුව වෙළද අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසත් සමාජ සේවා හා සමාජ සුභ සාධන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසත් රාජකාරි කරන අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස පත්විය.2016.02.25 වැනිදා සිට 2018.03.12 වන තෙක් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කල කරුණාරත්න මහතා ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත්විය.පසුව හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලෙස කටයුතු කළ එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස පත්වීමෙන් පුරප්පාඩුව පැවති දිස්ත්‍රික් ලේකම් තනතුර සදහාය ඩබ්ලිව්.එච්.කරුණාරත්න මහතා අද වැඩ භාර ගත්තේ.
මෙම අවස්ථාව සදහා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් සී.ඒ.සුනෙත් ලෝචන,දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු,දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන අධ්‍යක්ෂ එම්.බී.චන්ද්‍ර නිමල්,ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ඩබ්ලව්.ජී.එන්.අබේවික්‍රම,අභන්තර විගණක කේ.සුමනදාස,සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශශිනි වසන්තා ජයනෙත්ති යව මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.