හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නව සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස විංග් කමාන්ඩර් අජිත් ජයකොඩි මහතා පසුගියදා වැඩභාර ගැනීම

හම්බන්තොට දිස්ත්රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ නව සහකාර අධ්යක්ෂවරයා ලෙස විංග් කමාන්ඩර් අජිත් ජයකොඩි මහතා පසුගියදා වැඩභාර ගත්තේය.
 
සහකාර අධ්යක්ෂ ලෙස කටයුතු කළ විංග් කමාන්ඩර් ප්රභාත් මොල්ලිගොඩ මහතා ස්ථාන මාරු ලැබ යෑම හේතුවෙන් පුරප්පාඩුවූ තනතුරටයි ජයකොඩි මහතා පත්වූයේ.
කුරුණෑගල උපන් අජිත් ජයකොඩි මහතා උහුමීය මධ්ය මහා විද්යාලයෙන් අධ්යාපනය ලැබ 1998 වසරේදී ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට කැඩෙට් නිලධාරියෙක් ලෙස එක්විය.එහි පුහුණුව අවසන් වීමෙන් පසුව ගුවන් හමුදාවේ විවිධ රාජකාරි සිදු කළ අතර මානුෂීය මෙහෙයුම පැවති සමයේදි මොරවැව,වව්නියාව,පුලියන්කුලම,පලාලි,කඳවුරුවල සේවය කර ඇත.
 
මෙයට අමතරව ගුවන් හමුදාවේ ගිනි නිවීමේ අංශයේ කඳවුරු කිහිපයක්ම භාරව සිටි නිලධාරියාද විය.දියතලාව කඳවුරේ ආධුනික පුහුණු උපදේශකයකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. එසේම අණ නොලත් නිලධාරීන්ගේ කළමනාකරණ පුහුණු පාසලේ ප්රධාන උපදේශක ලෙස කටයුතු කර තිබේ.අනුරාධපුර හා අම්පාර කඳවුරුවල රෙජිමේන්තු අණදෙන නිලධාරී ලෙස කටයුතු කර පසුව මෙම දිස්ත්රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්යක්ෂවරයා පත්වීම් ලැබීය.
( දිස්ත්රික් මාධ්ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්රසාද් )