2022 නව වසර ආරම්භය

2022 නව වසරේ මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණයේ පිහිටි හම්බන්තොට දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය ප්රමුඛ ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සහ අනෙකුත් රාජ්ය ආයතන රාජකාරි ආරම්භ කිරීම 03 දින පෙරවරුවේ සර්ව ආගමික ආශිර්වාද ලබා ගනිමින් සිදු කෙරිණි.
 
ආගමික කටයුතු වලින් අනතුරුව දිස්ත්රික් ලේකම් එච්.පී.සුමණසේකර මහතා විසින් ජාතික කොඩිය ඔසවනු ලැබිණි.අනතුරුව ජාතික ගීය ගායනා කර සියළු ආයතවල නිලධාරීන් එකට එක්ව රාජ්ය ප්රතිඥාව ලබා දීම සිදු කෙරෙණි.
 
ඉන්පසු සියළු සියළු දෙනා අමතමින් දිස්ත්රික් ලේකම්තුමා කියා සිටියේ ප්රතිඥාව මගින් ප්රකාශ කළ දේ ක්රියාවට නැංවීම සදහා සියළු දෙනා එක්ව කටයුතු කළයුතු බවයි.පසුගිය වසරේදී අපි රාජකාරි බොහෝ ප්රමාණයක් ඉටුකලා.ඒ සියළු දෙනා එකට එක්වයි.මේ වසරේදී ඊටත් වඩා හොදින් රාජකාරි ඉටු කරන්න අධිෂ්ඨාන කරගමු.පසුගිය වසරේදි අනෙක් දිස්ත්රික්වලට ආදර්ශයන් දෙන්න පුළුවන් වැඩසටහන් කරන්න හැකියාව අපට ලැබුනා.ඉන් එකක් තමයි මුං ඇට මිළදී ගැනීම. එය ආදර්ශයට අරගෙන අනෙක් දිස්ත්රික් කටයුතු කලා. ඒ සදහා මේ සියළු නිලධාරීන් මට සහාය දුන්නා.යැයි එතුමා පැවසීය.
 
අනතුරුව පරිපාලන සංකීර්ණයේ පිහිටි රාජ්ය ආයතන හා අංශ වෙත බුදුපිළිම පරිත්යාග කිරීමක් දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශය විසින් සිදු කෙරිණි.
 
මෙම අවස්ථාවට අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් ජේ.එච්.එස්.ජයමහ, අතිරේක දිස්ත්රික් (ඉඩම්) ලේකම් කේ.පී.ජී.සුමිත් ශාන්ත, ප්රාදේශීය ලේකම් කෞසල්යා ගලප්පත්ති,දිස්ත්රික් ක්රමසම්පාදන අධ්යක්ෂ එම්.බී.චන්ද්ර නිමල්, ප්රධාන ගණකාධිකාරී එම්. චන්ද්රපාල, දිස්ත්රික් කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ හේමන්ත අමරසිංහ, සහකාර දිස්ත්රික් ලේකම් කේ.චන්දිමා නිරෝෂනී,යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්විය.
( දිස්ත්රික් මාධ්ය ඒකකය - හම්බන්තොට - එච්.බී.ජනක ප්රසාද් )